EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


درخواست فدراسیون بین‌المللی و اروپایی روزنامه‌نگاران برای اعطای حقوق نویسنده به روزنامه‌نگاران اسپانیایی
پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۶

عدم حفاظت از حقوق روزنامه‌نگاران بعنوان نویسنده در اسپانیا باعث شده تا استانداردهای زندگی و همچنین اخلاق روزنامه‌نگاری را در آنجا تحت تاثیر قرار دهد.

یک هیئت متخصص در حقوق نویسندگان(AREG) به نمایندگی از فدراسیون بین‌المللی و اروپایی روزنامه‌نگاران(IFJ / EFJ) در تاریخ دوم و سوم اکتبر در مادرید با وابستگان اسپانیایی این دو نهاد (FES-CC.OO، FESP، FAPE، ELA) دیدار کردند تا یک استراتژی مدون را برای تغییر فکری در اسپانیا جهت حمایت از حق مالکیت و حفاظت بهتر از حقوق روزنامه‌نگاران بویژه در بخش چاپ و نشر ایجاد کنند.

کار در نشریات کشور اسپانیا به عنوان کاری جمعی محسوب می‌شود و روزنامه‌نگاران تا به امروز نمی‌توانند هیچگونه خواسته‌ای جهت معرفی بعنوان نویسنده و یا امکان بهره‌بردن از حقوق نویسنده، حقوق اخلاقی یا حقوق اقتصادی مطالب‌شان داشته باشند.

متن کامل این مطلب را می‌توانید در اینجا به زبان انگلیسی مطالعه کنید.


کارت

کارت

حمایت مالـیاز آزادی مطبوعات
و روزنامه‌نگاری مستقل در ایران
حمایت کنید