EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


راه‌اندازی دوره آموزشی برای مبارزه با تبعیض جنسیتی در روزنامه‌نگاری
چهارشنبه ۷ تیر ۱۴۰۲

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ) و کنفرانس اپراتورهای سمعی و بصری مدیترانه (COPEAM) و دانشگاه پادووا برای حمایت از روزنامه‌نگاران و دانشجویان روزنامه‌نگاری، با هدف آموزش گزارش‌نویسی مستقل و بدون تبعیض جنسیتی و بهبود کیفیت روزنامه‌نگاری، دوره آموزشی جدیدی را  راه‌اندازی کردند.

پاملا مورینیر، کارشناس جنسیت فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران،در این خصوص گفت: « روزنامه‌نگاری باکیفیت باید جامعه‌ای را منعکس کند. نحوه انتخاب و گفتن داستان‌ها نباید بر اساس جنسیت سوژه‌ها تعیین شود.»

ماری پالمر، مربی فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و از نویسندگان این دوره آموزشی، گفت: «هدف این دوره‌های آموزشی افزایش آگاهی این است که چگونه تبعیض جنسیتی می‌توانند در هر مرحله از فرایند تولید اخبار رخ دهند. ما سعی کرده‌ایم موارد آموزشی آسان و بین‌المللی باشند که به‌راحتی در سراسر جهان استفاده شوند.»

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران با استفاده از این دوره آموزشی، مجموعه‌ای از آموزش‌های ملی را در یازده کشور عضو اتحادیه اروپا سازماندهی خواهند کرد.


کارت

کارت