EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


محکومیت یک روزنامه‌نگار به ده سال حبس با اعمال شاقه
جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲

یادانار مهتون، روزنامه‌نگار زن برمه‌ای که از سال ۲۰۲۱ در زندان به سر می‌برد، در ۲۶ مه توسط دادگاه نظامی ارتش در ناحیه به ده سال حبس اضافی با اعمال شاقه محکوم شد.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ) و سندیکای روزنامه‌نگاران میانمار (MJN)، محکومیت غیرقانونی مهتون را محکوم کردند و از حکومت‌نظامی میانمار خواستند که فوراً و بدون قیدوشرط او و سایر روزنامه‌نگاران بازداشت شده، را آزاد کنند.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران اعلام کرد: « خانم یادانار مهتون نه‌تنها باید خسارت وسیله نقلیه ارتش در اعتراضات را پرداخت کند؛ بلکه باید مجازات غیرقانونی زندان با اعمال شاقه را نیز تحمل کند.»

این فدراسیون همچنین افزود: «محکومیت کارکنان رسانه در دادگاه‌های نظامی دربسته، نشان‌دهنده جرم‌انگاری  روزنامه‌نگاری است و این تلاش آشکار دیگری از سوی حکومت‌نظامی برای سرکوب صنعت رسانه و آزادی مطبوعات در میانمار است.»

خانم مهتون با اتهام تأمین مالی تروریسم که بر اساس قانون مبارزه با تروریسم میانمار به ده سال زندان محکوم شد.

بر اساس فهرست سالانه کشته‌شدگان  فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران  در سال ۲۰۲۲، میانمار  پس از چین دومین زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در جهان ذکر شده است.


کارت

کارت