مسعود کاظمی

شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | روزنامه‌نگاران زندانیمطالب مرتبط# مسعود کاظمی به ۴ سال و شش‌ماه حبس محکوم شد
# مسعود کاظمی بازداشت شد
# مسعود کاظمی با قید وثیقه آزاد شد
# مسعود کاظمی بازداشت شد