کیومرث مرزبان

پنجشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۷ | روزنامه‌نگاران زندانی

روزنامه‌نگار طنز پرداز که در تاریخ چهارم شهریور ماه از سوی ماموران حفاظت اطلاعات سپاه بازداشت شده است.

 مطالب مرتبط# کیومرث مرزبان روزنامه‌نگار طنزپرداز بازداشت شد