هنگامه شهیدی

سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ | روزنامه‌نگاران زندانی

او روزنامه‌نگار است و سابقه همکاری با چندین روزنامه اصلاح طلب را در کارنامه خود دارد. هنگامه شهیدی اولین بار در گرماگرم اعتراضات سال ۱۳۸۸ بازداشت شد.

بازداشت اول: 1388/4/9

اتهام: اهانت به رئیس جمهور – ماده ۶۰۹/ تبلیغات علیه نظام – ماده ۵۰۰ / اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی‌ – ماده ۶۱۰

حکم: شش سال

 

بازداشت دوم: 1395/12/19

 

بازداشت سوم: 1396/1

 

بازداشت چهارم: 1397/4/5مطالب مرتبط# درخواست فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران برای آزادی کیوان صمیمی و مرضیه امیری
# دادگاه تجدیدنظر هنگامه شهیدی برگزار شد
# دادگاه هنگامه شهیدی برای بار دوم برگزار نشد
# محکومیت هنگامه شهیدی به زندان
#  محاکمه هنگامه شهیدی در دادگاه انقلاب
# وکیل هنگامه شهیدی از قاضی پرونده شکایت کرد
# پرونده هنگامه شهیدی به دادگاه انقلاب ارجاع شد
# هنگامه شهیدی دستگیر شد