نامه روزنامه‌نگاران به حسن روحانی به ۱۰۰۰ امضا رسید

سه شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۶ | اخبار

تعداد امضا کنندگان نامه روزنامه نگاران حامی حسن روحانی منتخب دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در باره فک پلمب انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران و رفع موانع ثبت انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران به یک هزار امضا رسید.

متن کامل این نامه را می‌توانید در اینجا بخوانید.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران نیز در بیانیه‌ای با حمایت از درخواست صنفی روزنامه‌نگاران خواستار پیگیری آن از سوی رییس جمهور منتخب شد.مطالب مرتبط