اتحادیه‌های روزنامه‌نگاران گروههای منطقه‌ای جهت رسیدن به روزنامه‌نگاری آزاد و مستقل تشکیل می‌دهند

شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ | بین‌الملل

اتحادیه های روزنامه نگاران در سراسر منطقه مدیترانه و دریای سیاه، یک گروه جدید(Med-Solidaire) برای ایجاد همبستگی و صدای قوی تر برای روزنامه نگاران در مبارزه برای روزنامه نگاری آزاد و مستقل ایجاد کرده اند.

۲۱ اتحادیه و انجمن صنفی روزنامه نگاران از ۱۶ کشور در آتن به منظور بررسی تهدید رو به رشد روزنامه نگاران و روزنامه نگاری در سراسر منطقه از ۴ تا ۶ نوامبر ملاقات گردهم آمدند. دراین گردهم آئی در مورد طیف وسیعی از چالش های مطبوعات و روزنامه نگاران در منطقه، از جمله ایمنی آنها، آزادی مطبوعات و فشار سیاسی بر رسانه ها، و خشونت علیه رسانه ها و فشار بر روزنامه نگاران از بی پروائی دولت ها، سیاستمداران و افراط گرایان، که همه ی آنها در پی ایجاد یک محیط جدید برای خود سانسوری است، در حالی که نشراخبار جعلی و آنلاین به نفرت پراکنی دامن می زند.

شرکت کنندگان با اتفاق آراء بریک حرکت حمایت و همبستگی با روزنامه نگاران فلسطینی در مبارزه علیه خشونت، ارعاب و انکار حقوق آنها تاکید کردند.

همچنین رفتار سخت گیرانه در محیط اداری روزنامه ها و نقض حقوق روزنامه نگاران در کار توسط بسیاری از کارفرمایان رسانه ای، که در مواجهه با بحران های تجاری از مأموریت، اخلاق و ارزش های روزنامه نگاری رها شده اند، محکوم کردند و خواستار همبستگی فعال با قربانیان ناشی از بحران اقتصادی شدند و اعلام کردند که وجود روزنامه نگاری حرفه ای و مستقل با رعایت استانداردهای اصلی کار، برای دفاع از حق شهروندان برای دانستن حیاتی است.

این نشست به اتفاق آرا توافق کرد تا یک گروه فرعی منطقه IFJ را برای هماهنگی و ایجاد فعالیت و همبستگی ایجاد نماید. گروه جدید برای رسیدگی به مسائل حرفه ای و اتحادیه های کارگری، دفاع از آزادی بیان و گردش اطلاعات و حقوق بشر روزنامه نگاران و همچنین ارتقای منافع مشترک در زمینه سیاست های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و رسانه ای در نهادهای منطقه ای اقدام خواهد کرد.

برای خواندن متن کامل این خبر به اینجا مراجعه کنید.مطالب مرتبط