مختومه شدن پرونده ریحانه طباطبایی

چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷ | اخبار

ریحانه طباطبایی روزنامه‌نگار که برای سومین بار طی هشت سال اخیر با اتهام تبلیغ علیه نظام پای میز محاکمه برود، در توییترش از مختومه شدن پرونده خبر داد.

این روزنامه‌نگار در توییتر خود نوشت: «خبر از دادگاهم با صلواتی داده بودم،این بازداشت متعلق به سال ۹۱ بود و من از ۹۱ تا ۹۴ دوباره از سپاه حکم گرفته بودم،مصادیق پرونده مشابه بود و گفتند باید بررسی شود. امروز زنگ زدن فوری بیاحکم صادرشد.حکم مختومه شدن پرونده بودوبرای اولین بار از سال ۸۹ تا امروز نه حکم دارم نه پرونده باز».

گفتنی است ریحانه طباطبایی بار اول در سال ۸۹ به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت ۳۶ روز در زندان انفرادی دوالف بود که با حکم دادگاه به یک سال زندان محکوم گردید که شش ماه حبس تعزیری آن را در زندان اوین گذراند. در مرتبه دوم وی در سال ۹۳ مجددا به دلیل تشکیل پرونده از سوی اطلاعات سپاه به یکسال زندان محکوم شد و که حبس خود را سپری کرد. در پرونده اخیر که مربوط به یک ماه بازداشت انفرادی بند ۲۰۹ در سال ۹۱ است این روزنامه‌نگار قرار بود که برای بار سوم به پای میز محاکمه برود.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در بیانیه‌ای در ۱۰ اسفند ۹۶ از مقامات ایرانی خواست تا تمامی اتهامات مطرح شده علیه ریحانه طباطبایی را پس بگیرند.مطالب مرتبط