تغییر تاریخ برگزاری مجمع انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران

چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۹۵ | اخبار

زمان برگزاری مجمع انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران از 18 آذر به دوم دی ماه تغییر یافت.
سخنگوی انجمن ضمن اعلام این خبر افزود : علت اتخاذ این تصمیم استقبال همکاران برای عضویت و تلاقی زمان بررسی مدارک با تعطیلات پرشمار است .
داوود محمدی ادامه داد: این جابجایی زمانی موجب خواهد شد هم همکاران متقاضی عضویت از فرصت کافی برای ثبت نام برخوردار شوند و هم فرصت لازم برای بررسی دقیق تر مدارک دریافتی را در اختیار همکاران کمیته عضوگیری قرار خواهد داد.
وی ابراز امیدواری کرد استقبال کنونی همکاران صنف ، به برگزاری مجمعی فراگیر منجر شود.مطالب مرتبط