آشنایی با کارت بین‌المللی خبرنگاری

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ | اخبار - تیتر یککارت بین‌المللی خبرنگاری(IPC) درها را به روی خبرنگاران برای شناخته شدن بعنوان یک روزنامه‌نگار حرفه‌ای باز می‌کند.

این کارت شناخته شده‌ترین و معتبرترین کارت خبرنگاری بین‌المللی است که نشان دهنده همبستگی بین کارکنان رسانه‌ها در دنیا و تضمین کننده کمک تمامی اعضا IFJ در سراسر جهان است.

آیا شما هنوز مالک یک IPC نیستید؟

همین امروز برای دریافت کارت خبرنگاری بین‌المللی خود اقدام کنید.

با مراجعه به آدرس زیر تمام مزایای آن را دریابید: http://ifj-farsi.org/?page_id=33مطالب مرتبط