حمایت فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از درخواست زنان برای داشتن دستمزد برابر با مردان در رسانه‌های انگلیس

دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶ | بین‌الملل

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از درخواست اتحادیه ملی روزنامه نگاران بریتانیا(NUJ) درخصوص پرداخت حقوق برابر بین زنان و مردان روزنامه‌نگار حمایت می‌کند.

این درخواست پس از اعلام NUJ در حمایت از ۱۰۰ عضو شاغل در بی‌بی‌سی و درخواست آنان برای برابری دستمزد مطرح شده است.

براساس نتایج یک نظرسنجی که نشان می‌دهد هشت نفر از ۱۰ زن شاغل معتقدند که آنان کمتر از همتایان مردشان دستمزد دریافت می‌کنند.

بیش از ۷۸ درصد از پاسخ دهندگان به نظرسنجی NUJ  گفته‌اند که آنها می‌دانستند یا معتقدند که مردان در انجام وظایف مشابه نسبت به همتایان زن‌شان دستمزد بیشتری دریافت می‌کنند.

برای خواندن متن کامل به اینجا مراجعه کنید.مطالب مرتبط