درخواست فدراسیون بین‌المللی و اروپایی روزنامه‌نگاران برای اعطای حقوق نویسنده به روزنامه‌نگاران اسپانیایی

پنج شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۶ | بین‌الملل

عدم حفاظت از حقوق روزنامه‌نگاران بعنوان نویسنده در اسپانیا باعث شده تا استانداردهای زندگی و همچنین اخلاق روزنامه‌نگاری را در آنجا تحت تاثیر قرار دهد.

یک هیئت متخصص در حقوق نویسندگان(AREG) به نمایندگی از فدراسیون بین‌المللی و اروپایی روزنامه‌نگاران(IFJ / EFJ) در تاریخ دوم و سوم اکتبر در مادرید با وابستگان اسپانیایی این دو نهاد (FES-CC.OO، FESP، FAPE، ELA) دیدار کردند تا یک استراتژی مدون را برای تغییر فکری در اسپانیا جهت حمایت از حق مالکیت و حفاظت بهتر از حقوق روزنامه‌نگاران بویژه در بخش چاپ و نشر ایجاد کنند.

کار در نشریات کشور اسپانیا به عنوان کاری جمعی محسوب می‌شود و روزنامه‌نگاران تا به امروز نمی‌توانند هیچگونه خواسته‌ای جهت معرفی بعنوان نویسنده و یا امکان بهره‌بردن از حقوق نویسنده، حقوق اخلاقی یا حقوق اقتصادی مطالب‌شان داشته باشند.

متن کامل این مطلب را می‌توانید در اینجا به زبان انگلیسی مطالعه کنید.مطالب مرتبط